Ako sa počíta cena prekladu. Rozsah textu a formát dokumentu.

Cena prekladu vo všeobecnosti závisí od rozsahu textu, formátu dokumentu, náročnosti textu a termínu dodania.

V tomto blogu si povieme ako zistiť rozsahu textu a vysvetlíme, ako formát dokumentu ovplyvňuje prácu prekladateľa, a tým aj cenu prekladu.

Rozsah textu

Najprv si povedzme niečo k rozsahu textu. Aké sú úskalia jednotlivých metód výpočtu? Čo je pre Vás lepšie a prečo?

Existujú dve možnosti, ako stanoviť rozsah textu. Normostrana vs. zdrojové slovo.

NORMOSTRANA

Na Slovensku bolo (a pravdepodobne stále je) najbežnejšie určiť cenu podľa počtu výsledných normostrán. Čo je to normostrana? Normostrana predstavuje 1800 znakov vrátane medzier. Na určenie ich počtu sa využíva príslušná funkcia vo WORD-e.

VÝHODY

Zohľadňuje skutočný objem práce: Každý jazyk má iné vetné stavby a formy. Často je preto výsledný preklad dlhší alebo kratší ako originálny text.

Push the red button to open the door.
Dvere otvoríte stlačením červeného tlačidla.

Vidíte?

NEVÝHODY

Možnosť obojstannej nespokojnosti.

Mačky vo vreci nie sú fér. Živé, ani metaforické. Ak vypočítame objem textu pomocou normostrán, presnú cenu prekladu je možné určiť až po jeho dokončení. Výsledkom môžu byť dve nemilé situácie:

  • zákazník sa na začiatku dozvie len približnú cenu, alebo
  • vopred dohodnutá cena je dodržaná, ale prekladateľ pracuje na preklade dlhšie, ako sa zdalo potrebné.

We treat customers fairly.
Máme férový prístup k zákazníkom.

Samozrejme, v ideálnej situácii sa ukáže, že vopred dohodnutá cena vyhovuje zákazníkovi aj prekladateľovi. Táto misia je však neistá, preto je tu iné riešenie.
Aké?
Rozuzlenie tejto dilemy prináša druhý typ metodiky, ktorý sa rozšíril na západ od nás a pomaly presakuje na slovenský trh – zdrojové slová.

ZDROJOVÉ SLOVO

Aby sme predišli povestnej „mačke vo vreci“, treba sa oprieť o dostupné fakty. Takýmto faktom je vždy počet zdrojových slov.

Vďaka tejto metóde prekladateľ prestáva byť písacím strojom s určitým počtom vykonaných úderov. Môže sa lepšie orientovať na skutočný význam vety, nie na jej dĺžku. Je predsa jedno, či má veta

Vamos a tomar la cerveza!       v španielčine 25 znakov, po slovensky je to
Ideme na pivo!

A hotovo! A o to tu predsa ide.

Hoci výsledný preklad môže byť dlhší alebo kratší ako pôvodný text, všetci zúčastnení hneď od začiatku vedia, na čom sú. Zákazník si je istý cenou, prekladateľ svojou odmenou a netreba sa obávať nepríjemných záverečných dolaďovačiek alebo vzájomnej nevraživosti.

Formát dokumentu

Formát dokumentu je pri určení ceny prekladu veľmi dôležitý.

Prečo na tom tak záleží?
Prekladateľ nie je stroj. Jeho primárnou úlohou je dobre preložiť význam textu, pochopiť nuansy cudzieho jazyka a všetky metafory. Okrem odbornosti prekladateľa si však preklad dokumentu vyžaduje aj jeho prípravu – uvedenie do editovateľnej podoby. Prekladateľ tým trávi značné množstvo času, ktorý samozrejme treba zaplatiť. Nehovoriac o tom, že v prípade expresných prekladov tento čas neskôr chýba pri samotnom preklade, čo ohrozuje jeho kvalitu.

Posielajte preto dokumenty vo formáte Word, Excel, nezamknuté PDF. Prekladateľ, a nakoniec aj Vaša peňaženka to iste ocenia.

Ak je text dodaný v ťažko editovateľnej podobe (napr. zamknuté PDF, JPEG, JPG a pod.), jeho príprava na preklad trvá dlhšie, čo zvýši cenu prekladu.

Ďalšie tipy, ako možete aj Vy prispieť ku kvalite prekladu, nájdete v článku Ako môžete prispieť ku kvalite prekladu?