Ako môžete prispieť ku kvalite prekladu?

Ku kvalite prekladu okrem zdatného prekladateľa môžete prispieť Vy sami.

Čím viac informácií dodáte, tým lepšie pre vás. Dbajte na to, aby vami dodané podklady boli čo najkvalitnejšie. Potom sa už môžete iba tešiť sa na výsledný preklad vysokej kvality.

1. Prezraďte účel prekladu
2. Prezraďte kontext prekladu
3. Dodajte sprievodné materiály
4. Zašlite hotové texty
5. Zašlite čitateľné a zrozumiteľné texty
6. Zašlite texty v digitálnej, ľahko editovateľnej podobe
7. Dajte jasné inštrukcie
8. Stanovte presný deadline
9. Dostala som Váš email?
10. Dostatok času
1. Prezraďte účel prekladu

Na čo bude preklad použitý? Aká je cieľová skupina? Bude zverejnený alebo slúži na interné účely? Ak bude zverejnený, akou to bude formou?

Ak chcete skutočne kvalitný preklad, prekladateľ musí poznať účel dokumentu. Je predsa rozdiel, či bude preklad čítať bežný človek alebo odborník, či bude obsahom webstránky alebo internej smernice, návodu na použitie či reklamy, textom k videu alebo nápisom na nálepkách. Štýl prekladu je potrebné uspôsobiť jeho účelu.

2. Prezraďte kontext prekladu

Sú v preklade obrázky, schémy či grafy? Chcete preložiť len časť dokumentu?

Kontext je dôležitý. Potrebujete preložiť inštalačnú príručku alebo reklamnú brožúru? Posielajte dokument celý, aj keď treba preložiť len časť. Grafika robí text zrozumiteľnejší nie len pre vás a vašich klientov, ale aj pre prekladateľa. Vyhnete sa tak nejasnostiam a z portu na Vašom počítači sa nestane prístav :)

3. Dodajte sprievodné materiály

Je text súčasťou väčšieho celku? Treba preložiť nový katalógový list?

Máte starší produktový list, schémy, nákresy, zavedenú firemnú terminológiu, či iné doplňujúce materiály? Pošlite ich spolu s prekladom. Doplňujúce informácie pomáhajú vyhotoviť kvalitný preklad. Jednotná terminológia je súčasťou identity produktu, vaši zákazníci ju ocenia.

Jasne vyznačte (alebo povedzte), ktorý text je určený na preklad a čo je sprievodný materiál.

4. Zašlite hotové texty

Chcete zadať preklad, ale zatiaľ nemáte hotový originálny dokument? Počkajte.

Akékoľvek dodatočné zmeny treba do prekladu zapracovať, čo prácu prekladateľa veľmi komplikuje a zvyšuje riziko chýb. Ak chcete kvalitný preklad, neoplatí sa mýliť prekladateľa :)

5. Zašlite čitateľné a zrozumiteľné texty

Potrebujete preložiť rukou písaný text? Niekoľkokrát kopírovaný dokument? Text s rukou písanými opravami či poznámkami?

Takéto texty sa zle čítajú. Aby bolo možné dokument preložiť, musí byť každé slovo zrozumiteľné. A ani pri najväčšej snahe to niekedy nemusí byť možné. Nakoniec budete musieť celý preklad dôsledne skontrolovať vy sami a opraviť zle pochopené skratky, čísla, či kontext. Budete tak mať veľa práce navyše a hľadať chyby v cudzom preklade nie je práve zábavné. A aj keby ste na to mali čas a chuť, je možné, že neovládate buď zdrojový alebo cieľový jazyk. Ak sa chcete vyhnúť tejto nepríjemnej dodatočnej práci, posielajte originálne dokumenty v čitateľnej forme.

Samozrejme, môže sa stať, že text v lepšej forme jednoducho nemáte. Nič však nie je nemožné a spolu to iste nejako vyriešime.

6. Zašlite texty v digitálnej, ľahko editovateľnej podobe

Úlohou prekladateľa je preložiť text, nie editovať formát dokumentu. Ak však pošlete dokument v digitálnej, ľahko editovateľnej podobe, je pre prekladateľa jednoduché dodržať základné formátovanie a zachovať terminológiu aj pri obsiahlych textoch.

Posielajte preto dokumenty vo formáte Word, Excel, nezamknuté PDF.

Ak je text dodaný v ťažko editovateľnej podobe (napr. zamknuté PDF, JPEG, JPG a pod.) , jeho príprava na preklad trvá dlhšie, čo zvýši cenu prekladu.

7. Dajte jasné inštrukcie

Sú v orginálnom dokumente skratky alebo obsahuje firemnú terminológiu?

Dajte jasné inštrukcie. Čo skratky znamenajú? Chcete ich nechať preložiť, alebo ich používate v originálnej podobe?

Máte už zavedenú terminológiu pre názvy oddelení alebo častí prevádzky? Ak áno, akú? Nenechajte svojich zahraničných hostí blúdiť chodbami v snahe nájsť „buffet“ zakreslený v pláne budovy, keď nad dverami svieti nápis „Caffe“.

Má váš „zumo de naraja“ zo španielskych pomarančov na obale názov „pomarančový džús“ alebo „pomarančová šťava“? Jednotná terminológia je súčasťou identity produktu, netreba ju zanedbať.

8. Stanovte presný termín

Zadajte presný dátum a hodinu odovzdania prekadu.

Zvážte, kedy preklad potrebujete. Expresné preklady sú drahšie a ich veľkosť je obmedzená.

Zadaný termín vám potvrdím alebo navrhnem nový podľa aktuálnej vyťaženosti.

9. Dostala som váš email?

Po odoslaní dopytového formulára vám príde potvrdzujúci email, aby ste mali istotu, že váš dopyt dorazil, kam mal.

Následne vám vypracujem cenovú ponuku a zašlem informácie o termíne.

Ak posielate dopyt priamo na mail ahoj@fuera.eu, potvrdím jeho prijatie hneď, ako ho prečítam, a následne vám pošlem cenovú ponuku.

Ak vám potvrdzujúci email neprišiel, skontrolujte, či vám nespadol do spamu a ak nie, neváhajte mi zavolať.

10. Nechajte si dostatok času

Nakoniec to najdôležitejšie: dostatok času.

Nenechávajte si preklad na poslednú chvíľu. Vyhotovenie kvalitného prekladu vyžaduje čas. Treba naštudovať príslušnú terminológiu, sprievodné dokumenty, dohľadať potrebné informácie a pripraviť dokument na preklad. Preklad sa nedá vyhotoviť na jedenkrát, treba sa k nemu opätovne vracať a pred záverečnou korektúrou je treba nechať text (a najmä prekadateľa) chvílu „odpočívať“.

Stres má negatívny vplyv na kvalitu práce a šibeničné termíny nedovoľujú dokonalé vypracovanie prekladu.